LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

Bám sát vào LEED là từ viết tắt của "Leadership in Energy and Environmental Design" là giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh được cấp bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ. Đây là một hệ thống đo lường hiệu quả được sử dụng để xác định mức độ tiết kiệm năng lượng của một công trình kiến trúc. Trong khi nhiều loại chứng nhận khác là chứng nhận nhị phân, thì chứng nhận LEED hoạt động dựa trên hệ thống phân cấp điểm Có thể đạt chứng nhận ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào quy mô của công trình sản xuất dựa vào những xếp hạng sau đây.

Energy Saving

Water Reuse

Less Waste

Indoor Environment   Quality

Innovation

Sustainable Sites